Tygodnik Makowski

Sobota, 16 stycznia 2021

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

datetime: 2021-01-16 10:29:10 (CET)
errornum: 1024
errortype: User Notice
errormsg: Smarty error: html_image: unable to find 'resources/image/konkursy/min/200807230931519.jpg'
scriptname: /var/www/vhosts/tygodnikmakowski.pl/httpdocs/engine/lib/smarty/Smarty.class.php
scriptlinenum: 1092
requesturl: /konkurs-29-porzadkujemy_i_odnawiamy_las.html
requestbrowser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Wystapil blad na stronie

Porządkujemy i odnawiamy las

rozpoczęcie: 01.05.2008 00:00:00, zakończenie: 26.09.2008 23:59:59

Zapraszamy nie tylko szkoły

"Tygodnik Ciechanowski" - już po raz kolejny - wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, ciechanowską delegaturą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych w Olsztynie i Warszawie, nadleśnictwami Ciechanów, Pułtusk, Płońsk, Przansysz, Pułtusk, Dwukoły i Lidzbark Welski oraz Ligą Ochrony Przyrody organizuje akcję-konkurs "Porządkujemy i odnawiamy las".

Koordynator konkursu: Krzysztof Kowalski tel. 023 673 93 65

Regulamin konkursu

Cel: nie tylko usuniecie śmieci

Celem konkursu jest nie tylko posprzątanie kawałka lasu i zasadzenie iluś drzewek, ale przede wszystkim zainteresowanie młodzieży szkolnej problematyką ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasów), kształtowanie wśród uczniów postaw życzliwych sprawom ochrony środowiska, emocjonalne powiązanie młodzieży z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym, pobudzanie poczucia szacunku i umiłowania przyrody ojczystej oraz rozbudzanie wrażliwości na wszelkie zło jej wyrządzane.

Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje działające na terenie szkół (koła LOP, drużyny harcerskie, koła ekologiczne i inne) oraz koła myśliwskie i wędkarskie.
Do "Porządkowania i odnawiania lasu" zapraszamy szkoły i inne organizacje z powiatów i gmin, gdzie ukazuje się "Tygodnik Ciechanowski" i "Tygodnik Północno-Mazowiecki".

Prace do wykonania
Udział w konkursie polega na:
a) porządkowaniu dowolnie wybranej powierzchni lasu (zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i zanieczyszczeń),
b) sadzeniu drzew,
c) prowadzeniu prac pielęgnacyjnych.
d) realizacji programu edukacyjnego służącego podnoszeniu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.
Realizacja programu edukacyjnego związanego z udziałem w akcji może polegać na organizacji: wieczornic, spotkań z leśnikami i prelekcji, konkursów i lekcji tematycznych, kącików lub sal ekologicznych oraz wykonaniu gazetek ściennych o tematyce ekologicznej i inwentaryzacji dzikich wysypisk.
Uwaga: im więcej różnorodnych zadań realizuje uczestnik konkursu, tym większe są jego szanse na zajęcie w klasyfikacji wyższego miejsca, a co za tym idzie zdobycie nagrody.

Termin: do 31 maja
Aby wziąć udział w konkursie należy w pierwszej kolejności nakreślić sobie zadania do wykonania, w drugiej - uzgodnić je z leśniczymi, którzy są gospodarzami danego kompleksu leśnego. Po dokonaniu takiego uzgodnienia można przystąpić do wykonania zadania.
Prace konkursowe mogą być prowadzone od daty ogłoszenia konkursu (czyli pierwszej marcowej informacji zamieszczonej o tegorocznej edycji konkursu w naszym "Tygodniku") do 31 maja 2008r.
Ze względu na bezpieczeństwo młodzieży, powinny być one nadzorowane przez nauczycieli i leśników.
Po wykonaniu prac należy przesłać do redakcji ,,Tygodnika" kupon (wycięty z gazety) poświadczony przez leśniczego.
Niezbędne jest dołączenie do kuponu choćby krótkiego sprawozdania z realizacji zadania. Wskazane jest także dołączenie dokumentacji fotograficznej (w postaci np.: albumu opisującego wykonane prace) lub opisu przeznaczonego do publikacji prasowych.
Uwaga: im wykonane zadanie będzie lepiej opisane, tym łatwiej wpadnie w oko konkursowej komisji...
Termin nadsyłania kuponów upływa 10 czerwca 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się we wrześniu lub październiku.

Nagrody
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie jednej nagrody głównej, kilku nagród pierwszego i drugiego stopnia oraz kilku wyróżnień (za najładniejszy album, najlepszy program edukacyjny itd.).
W ubiegłym roku w konkursie udział wzięło 51 szkół, przedszkoli i działających na ich terenie organizacji. Nagroda główna (w postaci czeku na 3.320 zł) przypadła Kołu Ekologicznemu przy Gimnazjum w Karniewie (pow. makowski). Ponad trzydziestu innym uczestnikom konkursu jury przyznało niższe nagrody. Specjalnymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi wyróżniło także zasłużonych w krzewieniu konkursowych idei nauczycieli i leśników.

W ubiegłym roku w konkursie udział wzięło 47 szkół, przedszkoli i działających na ich terenie organizacji. Nagroda główna (w postaci czeku na 4.100 zł) przypadła Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej (pow. przasnyski). Nagrodzeni zostali również — po raz pierwszy w dziejach konkursu — wszyscy (!) uczestnicy akcji. Specjalnymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi jury wyróżniło także zasłużonych w krzewieniu konkursowych idei nauczycieli i leśników.

Łącznie na nagrody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (główny sponsor konkursu) przeznaczył 54 tys. zł.

Ostatnie FotoreportażeRSS

  • Mała elektrownia wodna - miasto przedstawia wizualizację

    Inwestycja jest jednym z największych przedsięwzięć zaplanowanych na 2021 roku Zobacz galerie...

  • Protest Kobiet w Makowie Mazowieckim

    Protest przybrał formę spaceru po mieście Zobacz galerie...

  • Wspólnie za budową mostu

    Samorządowcy podpisali list intencyjny na środku Narwi Zobacz galerie...