Tygodnik Makowski

Czwartek, 26 listopada 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Szelków: wnioski o wymianę kotłów

04.09.2019 09:00:00

Gmina Szelków planuje złożyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych mieszkańców.

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe, zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych np.: kotły centralnego ogrzewania, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia. Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów polegających na dostawie i montażu urządzeń oraz realizacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” tj. bez potrzeby złożenia przez mieszkańca decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wymagane jest posiadanie (lub uzyskanie) świadectwa dla inwestycji polegającej na wymianie czynnika grzewczego lub audytu energetycznego dla budynków podlegających termomodernizacji.

Dla mieszkańców, którzy nie posiadają ważnych świadectw lub audytów zostanie zapewnione wsparcie w wykonaniu tych opracowań przez wyspecjalizowaną firmę współpracującą z Gminą, a koszty doliczone zostaną do całościowych kosztów inwestycji.

Koszty świadectw/audytów zostaną pokryte przez Mieszkańców. Szacowany koszt świadectwa to 300,00 zł netto (369,00 złotych brutto). Koszt audytu to 1 200,00 zł netto (1 476,00 złotych brutto). Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Deklaracje uczestnictwa w programie przyjmowane będą do 20.09.2019r. Deklaracje złożone po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową zgodnie z Regulaminem.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz